Lierne utvikling

Klikk for stort bildeHjemmeside
https://lierneutvikling.no/

Søknad om støtte fra Lierne Utvikling AS gjøres på: www.regionalforvaltning.no

Her står også enkelt om retningslinjer for bruken av midlene.

Støtte gis som tilskudd til prosjekter som bidrar til å nå målet om 130 nye arbeidsplasser i

Lierne i løpet av årene 2015 til 2021.
 

Oversikt over prosjekter som har søkt støtte og som er godkjent

Omsøkte midler skal kunne brukes til forstudier- eller forprosjekter med målsetting om etablering

av nye eller sikring av eksisterende arbeidsplasser i Lierne.

Støtten kan normalt utgjøre inntil 50% av prosjektets finansering.

 

Som vedlegg til søknaden skal det levers prosjektplan.

Malen lastes ned på: www.regionalomstilling.no

 

Søknadene behandles av styret i Lierne Utvikling AS. Søknadene blir behandlet fortløpende

men behandlingstid varierer, avhengig møteplan for styremøtene.

Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt med oss! 

Kontakt

Tor Erling Inderdal
Daglig leder Lierne utvikling AS
E-post
Telefon 404 70 677