Lierne utvikling

FacebookHjemmeside
https://lierneutvikling.no/

Søknad om støtte fra Lierne Utvikling AS gjøres på: www.regionalforvaltning.no

Her står også enkelt om retningslinjer for bruken av midlene.

Støtte gis som tilskudd til prosjekter som bidrar til å nå målet om 130 nye arbeidsplasser i

Lierne i løpet av årene 2015 til 2021.
 

Oversikt over prosjekter som har søkt støtte og som er godkjent

Omsøkte midler skal kunne brukes til forstudier- eller forprosjekter med målsetting om etablering

av nye eller sikring av eksisterende arbeidsplasser i Lierne.

Støtten kan normalt utgjøre inntil 50% av prosjektets finansering.

 

Som vedlegg til søknaden skal det levers prosjektplan.

Malen lastes ned på: www.regionalomstilling.no

 

Søknadene behandles av styret i Lierne Utvikling AS. Søknadene blir behandlet fortløpende

men behandlingstid varierer, avhengig møteplan for styremøtene.

Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt med oss!