Hjemmebaserte tjenester

Hjemmesykepleie kan tilbys deg som bor hjemme og er avhengig av hjelp for å dekke grunnleggende helse- og omsorgsbehov. Dette gjelder brukere som selv ikke kan oppsøke helsehjelp på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

Tjenestene kan ytes i form av veiledning og motivering, opplæring, tilrettelegging eller praktisk utførelse av oppgaver.

Hva kan helsetjenester i hjemmet være?

 • Legemiddeladministrering og eller oppfølging 
 • Hjelp til personlig hygiene 
 • Oppfølging av sårbehandling, injeksjoner og blodprøvetaking av pasienter som ikke kommer seg til legekontor 
 • Oppfølging av smertebehandling 
 • Oppfølging av ernæringssituasjon 
 • Oppfølging av munnhelse 
 • Behov for behandling, observasjon og oppfølging etter utskrivelse fra sykehus 
 • Forebyggende og helsefremmende tiltak, habilitering og rehabiliteringsrettede tiltak 
 • Tilrettelegging og opplæring knyttet til helserelaterte situasjoner 
 • Legge til rette for lindrende behandling og omsorg for personer med kort forventet levetid og som ønsker å dø hjemme 
 • Kreftomsorg- oppfølging av pasienter og pårørende 

Pasienter i ulik alder som har behov for helsehjelp i hjemmet.

Hvem kan få helsehjelp i hjemmet?

Du må ha behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie, og tjeneste tildeles etter kartlegging og saksbehandling.

SØK OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER (PDF, 208 kB)

Leder Hjemmebaserte tjenester
Silje Nordal
Telefon: 97 72 17 39
E-post: silje.nordal@lierne.kommune.no

Hovednummer Hjemmebaserte tjenester: 41 41 53 40 Vakttelefon Sørli: 48 21 24 30