Velkommen til Lierne nasjonalparkkommune

Lierne er offisiell nasjonalparkkommune.

I Lierne finner du innfallsporter til en av norges minste og en av norges største nasjonalparker.
Lierne nasjonapark på 333 km² og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark som er 1.932 km²

Store deler av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark ligger i kommunen.

Hele Lierne/Lijre nasjonalpark ligger innenfor kommunens grenser, og sammen med verneområdene på svensk side blir dette et stort urørt område med vakker natur. Nasjonalparken bevarer naturmangfold og verner sårbare naturområder. Du kan fiske både i og utenfor parken (husk fiskekort), og dette er et flott område for flerdagsturer til fots. Her er det mange muligheter for friluftsliv og eventyr i villmarka. Det er aktiv reindrift i kommunen.

Lierne ligger langs grensen til Sverige, og er en av Trøndelags største (og Norges 14. største) kommune i areal, men av de minste i folketall. Libyggene fordeler seg på flere bygder og grender, med Nordli og Sørli som de største, som ble slått sammen til dagens kommune i 1964. Kommunen grenser ellers til Snåsa, Grong og Røyrvik.

Jord- og skogbruket er fortsatt de viktigste næringsveiene i kommunen.
Sandvika i Nordli er kommunens administrasjonssenter. 

Det er mange flotte opplevelser i Lierne for både store og små, for erfarne friluftsfolk og for nye eventyrere. 

I Lierne er det god plass, hjertelig velkommen du som ønsker å komme, vi deler gjerne vår flotte natur med deg! 

Innfallsport til 2 nasjonalparker

Med utgangspunkt fra Lierne sentrum, Sandvika, kommer du lett til flere innfallsporter til nasjonalparkene. Er du i tvil om hvordan du finner frem, kan du oppsøke Liverten servicestasjon og turistinformasjon da de vil hjelpe deg med de spørsmål du har. 


 Facebook

Fakta om kommunen

Areal: 2 961,71 km²

Innbyggere:  ca 1355

Sentrum: Sandvika

Grender: 
Limingen 
Tunnsjøen
Ingulsvatnet
Kvelia
Kveeidet
Sandvika
Eide
Kveaunet
Mebygda
Berglia 
Inderdalen
Jule
Stugguneset
Østborg

Høyeste fjell: Hestkjøltoppen 1390moh

Største innsjø: Limingen