Ansattsøk

Ansattoversikt


Bo- og miljøtjeneste / Hjemmebaserte tjenester

Ansatte i avdelingen Bo- og miljøtjeneste / Hjemmebaserte tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent habilitering og rehabilitering / Leder Steinhagan bofellesskap 477 60 915
Leder bo og miljøtjeneste 936 63 458
Sekretær 413 00 912
Leder hjemmebaserte tjenester / Leder koordinerende enhet 977 21 739

Driftsteam

Ansatte i avdelingen Driftsteam
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 34 430
Driftsoperatør VA 917 34 828
Vaktmester 480 99 769
Vakmester 922 28 616
Vaktmester 908 50 543
Leder Driftsteam 909 11 914

Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Flyktningetjenesten 948 03 750 948 03 750
Helsesøster / Kontaktperson for Flyktningetjenesten 477 61 942
Boveileder 932 09 997

Fysioterapi / Ergoterapi

Ansatte i avdelingen Fysioterapi / Ergoterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut 976 46 837
Kommunal Ergoterapeut 905 76 442
Privat Fysioterapeut 950 29 336
Hjemmetrener Hverdagsrehabilitering

Helse og familie

Ansatte i avdelingen Helse og familie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Jordmor 74 34 35 00
Psykisk helse for voksne 900 34 308
Helsesøster 477 61 942
Helsesykepleier 951 33 980
Fysioterapeut 976 46 837
974 33 024
Leder helse og familie 907 35 750
Fagansvarlig barn og unge 974 33 362
Sosionom, Rusfaglig ansvarlig 900 15 480

Hjemmesykepleien

Ansatte i avdelingen Hjemmesykepleien
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
414 15 340
482 12 430

Kommunedirektørens stab

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalkonsulent / Stedfortreder Kommunedirektør 916 01 915
Økonomisjef 480 35 295
Kommunedirektør 949 79 973
Kommunal IKT-konsulent 958 59 935

Kommunekassen/Øvre Namdal Regnskap

Ansatte i avdelingen Kommunekassen/Øvre Namdal Regnskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 480 39 237

Legekontoret

Ansatte i avdelingen Legekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 34 35 90
74 34 35 00

Lierne Helsetun

Ansatte i avdelingen Lierne Helsetun
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
477 62 437
911 18 218
477 56 143
469 28 588

Telefon 46928588 er ikke betjent fredager

Leder kjøkken og vaskeri 911 54 971
Leder institusjonsbaserte tjenester 976 67 652

Lierne kommune

Ansatte i avdelingen Lierne kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 34 34 00

Lierne voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Lierne voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Lierne voksenopplæring / Rektor Sørli skole / 900 63 574
Lærer 993 76 861
Lærer

Nasjonalt legevaktnummer

Ansatte i avdelingen Nasjonalt legevaktnummer
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
116117

Oppvekst og velferd

Ansatte i avdelingen Oppvekst og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningekonsulent 948 03 750 480 28 147
Rådgiver oppvekst og velferd 993 64 466
Permisjon t.o.m. 31.03.2023- Rektor kulturskolen 958 07 661
Ingela Landen
Vikar kulturskolerektor 905 53 873
IKT skole 416 19 384
Kommunalsjef oppvekst og velferd 957 99 475

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 909 22 912
Reidar Rødli Bolling

Samfunn og utvikling

Ansatte i avdelingen Samfunn og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturleder 950 29 332
482 85 447
482 85 447
Renhold 412 34 520
Leder info, service og digitalisering / Stedfortreder kommunalsjef samfunn og utvikling 951 25 067
Konsulent 480 26 804
Kommunalsjef Samfunn og utvikling/ Daglig leder ØNLU 959 18 607
Kommuneplanlegger 482 39 872
Roy Vebjørn Kveliaunet
Rådgiver teknisk 482 45 273
Sekretær 482 51 622
Biblioteksjef 482 85 447
Rådgiver teknisk 908 39 663

Sandvika barnehage

Ansatte i avdelingen Sandvika barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer 901 18 605
Fungerende styrer Sandvika barnehage 901 18 605
901 18 605

Steinhagan bofellesskap

Ansatte i avdelingen Steinhagan bofellesskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent habilitering og rehabilitering / Leder Steinhagan bofellesskap 477 60 915 477 60 915
952 09 172

Stortangen skole

Ansatte i avdelingen Stortangen skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 37 678
902 28 869
902 64 160
902 34 607
902 32 773
Vaktmester 480 99 769
902 47 669
902 10 996
902 60 653
948 38 692
932 67 523
905 53 873
902 49 613
902 43 054
902 67 042
Ass.rektor 902 47 874
Rektor stortangen skole 902 64 801
476 65 315
902 37 347
900 79 071

Syns- og hørselskontakt

Ansatte i avdelingen Syns- og hørselskontakt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Syn- og hørselskontakt 976 46 837

Sørli barnehage

Ansatte i avdelingen Sørli barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer 481 10 647
481 10 647

Sørli skole

Ansatte i avdelingen Sørli skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 900 46 486
Lærer 900 51 641
Trinnleder/lærer 900 41 372
Ressurskoordinator 958 74 919
Lærer
Renhold 951 04 086
Assistent 900 95 896
Lærer 900 40 479
Miljøterapeut 900 34 320
Kulturskolen 482 76 084
Lærer 482 85 947
Lærer 900 49 770
Assistent 900 33 845
Merkantil
Lærer 993 76 861
Assistent 482 99 682
Vaktmester 908 50 543
Renhold 900 79 871
Trinnleder/lærer 900 64 993
Lærer/IKT-ansvarlig 416 19 384
Lærer 958 63 118
Lærer 902 53 228
Trinnleder/lærer 900 37 975
Miljøterapeut 900 15 480
Assistent 900 11 832
Rektor Sørli skole / Rektor Lierne voksenopplæring 900 63 574
Assisterende rektor 480 92 084
Bibliotek 482 85 447

Øvre Namdal landbruk og utmark (ØNLU)

Ansatte i avdelingen Øvre Namdal landbruk og utmark (ØNLU)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver skog og utmark 415 10 952
Konsulent motorferdsel 907 68 314
Rådgiver skog og utmark, GIS 930 96 128
Rådgiver jord / ØNLU 952 26 776
Rådgiver jord / ØNLU 905 68 697
Til toppen