Legetjeneste

Legetjeneste

Fastlegeordning i Lierne kommune:

Lierne kommune har 2 fastlegelister.

Den ene listen betjenes av fastlege/kommuneoverlege Cheneso Moumakwa.

Den andre listen betjenes for tiden av innleide vikarer. 

 

For mer informasjon om fastlegeordningen, se Helsenorge.no

Til toppen