Kreftomsorg

Kreftsykepleier kan gi tilbud til pasienter med kreft uansett alder, type kreftsykdom og sykdommens varighet. Kreftsykepleier utfører støttesamtaler med pasient og/eller pårørende, utfører hjemmebesøk, gir praktisk bistand og samarbeider tverrfaglig med andre yrkesgrupper i Lierne kommune.

Målet med den kommunale kreftomsorgen er en brukerorientert omsorg hvor både pasient og pårørende opplever å få dekt sine behov.

Kreftsykepleier skal være en ressurs for pasient, pårørende og helsepersonell i hele kommunen.

Kreftsykepleier har taushetsplikt.

I Lierne kommune er Geir Bergli og Silje Nordal kreftsykepleiere.

Hvordan ta kontakt? Ta direkte kontakt med Geir Bergli tlf 909 65 630 eller hjemmesykepleien tlf 414 15 340/482 12 430