Lierne kulturskole

Velkommen til Lierne kulturskole! En kulturskole for alle!

Her tilbys ulike aktiviteter.

Har du spørsmål? Kontakt Laila Totsås Lindholm, rektor kulturskolen. Tlf. 905 53 873

Lierne kulturskole er et lovfestet kommunalt tilbud. I Opplæringsloven § 13-6 Musikk- og kulturskole står det: Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytting til skolelivet og kulturlivet ellers.

Lierne kulturskole ønsker å være en kulturskole for alle og vise bredde i tilbudet av kunstfag. Dette ønsker skolens ledelse skal gjenspeiles gjennom et samlet tilbud av aktiviteter, skapt sammen med elevenes/foreldrenes ønsker og den lærerkompetanse skolen makter å skaffe. Utforming av enkelte tilbud vil være avhengig av påmeldinger og ønsker. Kulturskolen er åpen for elever i fra 1. klasse til Vgs. Voksne kan gis undervisning dersom det ikke er ventelister.

Les mer om våre tilbud; Individuell opplæring i sang og instrument, Musikk-moro, Joy & Jam, Sing & Smile og Kulturkarusell under linken Tilbud og priser.

Opplæring og opplevelser i kunstfag er ikke først og fremst en fritidsaktivitet, men en grunnleggende livskvalitet med egen vekst, skaperevne, formidlingsevne og etter hvert mestring, som er viktig for ungdom i utvikling og som får betydning på andre felter – også i det voksne liv.

Kulturskolen arbeider for at elevene skal få opplæring i samsvar med de evner og forutsetninger de har og legger til rette for en opplæring som fremmer mestringsfølelse og glede i skapende virksomhet, personlig vekst og kunstnerisk utvikling.

Lierne kulturskole tilbyr undervisning, men det er i tillegg helt nødvendig for elevens vekst at det øves i sitt fag så ofte som mulig, helst hver dag. Det er den jevne og stadige innsatsen i form av lystbetont disiplin som gjør at man får det til og kan bruke teknikkene fritt og naturlig. Det er viktig å påpeke at mestring av et kunstfag ikke skiller seg ut fra mestring av andre fag, idet at øvelse gjør mester. Skolens ledelse oppfordrer til god dialog og samarbeid mellom lærere, elever og foreldre slik at selv det å øve seg blir en ettertraktet lek for elevene.

Kulturskolen arbeider for at elevene skal vokse seg inn på små og store scener. Det å tørre å vise frem «hvem jeg er, hva jeg kan skape og uttrykke, hva jeg står for» gir viktig mestringsfølelse som de har godt av videre i livet.

Kulturskolen samarbeider med kommunens skoler og det frivillige og profesjonelle kulturlivet i kommunen. I samarbeid med kulturetaten arbeides det hvert år med UKM- Ung Kultur Møtes, som er en viktig arena for barn og ungdom i kultursammenheng.

De erfaringer elevene får i kulturskolen, nyter lokalsamfunnet godt av. Kulturskolen gir grunnlag for kulturlivet på mange områder.

Våre kulturskoleelever er viktige bidragsytere for dagens, morgendagens og fremtidens kulturliv!

Har du spørsmål? Kontakt Laila Totsås Lindholm, vikar rektor kulturskolen. Tlf. 905 53 873

 


Laila Totsås Lindholm
Rektor
Tlf:    90 55 38 73

Mail: laila.totsas@lierne.kommune.no

 

 


  Facebook: Lierne Kulturskole

 

 

 Instagram: liernekulturskole