Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg
Medlemmer Tlf. E-post
Reidar Rødli 90 92 29 12 reidar.rodli@lierne.kommune.no
Jørn Ove Totland 99 51 41 38 totland76@gmail.com
Nils Vidar Bratlandsmo 99 16 84 54 bratlandsmo@gmail.com
Lillian Bergli 41 55 99 98 lillianobergli@gmail.com
Ole Kristian Hasfjord 97 64 92 73 ok.hasfjord@live.no
VARA
Svein Arne Bjørkås (1)
Grete Bruce (2)
Ingunn Devik (3)
Bente Estil (4)
Bjarne Arvasli (5)
Kristine Moe Skille (1)
Ellinor Bergli (2)
Fra organisasjonene
Ann-Britt Tangen 41 44 49 52 annbtang@hotmail.no
Kristine Moe Skille 91 60 90 71 lkrimoe@skole.iktin.no
Heidi Ringstad 90 62 50 28 heidi.ringstad@lierne.kommune.no
VARA
Hvis hovedtillitsvalgt som er valgt inn som medlem i partssammensatt utvalg, etter innkalling, ikke har anledning til å møte selv, må vedkommende sørge for at noen fra egen organisasjon stiller i hans/hennes sted.