Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg
Medlemmer Tlf. E-post
Tor Erling Inderdal, leder 40 47 06 77 tor.erling.inderdal@lierne.kommune.no / tei@online.no
Eirin Holand, nestleder 93 20 99 97 eirin.holand@outlook.com
Kristine Moe Skille 91 60 90 71 kristine_skille91@hotmail.com
Reidar Rødli 90 92 29 12 reidar.rodli@gmail.com
Doris Annette Fagerli Sundvik 90 94 57 38 dorisafs@icloud.com
VARA SP/V
Finn Stephan Dybvik 48 11 87 77 fsd@live.no
Ann Jorun Moen 98 85 68 84 annjorunmoen@outlook.com
Ellinor Bergli 91 87 19 87 bergliellinor05@gmail.com
VARA AP
Alf Robert Arvasli 97 78 53 75 harvasli@online.no
Agnar Mattias Høgsnes 40 54 28 78 agnar.mattias@outlook.com
Edel Søfting Holand 95 91 37 50 edel.holand@gmail.com
Tove Heggdal Ingulfsvann 41 40 68 68 tove_heggdal@hotmail.com
Fra organisasjonene
Ann-Britt Tangen 41 44 49 52 annbtang@hotmail.no
Kristine Moe Skille 91 60 90 71 lkrimoe@skole.iktin.no
Heidi Ringstad 90 62 50 28 heidi.ringstad@lierne.kommune.no
VARA
Hvis hovedtillitsvalgt som er valgt inn som medlem i partssammensatt utvalg, etter innkalling, ikke har anledning til å møte selv, må vedkommende sørge for at noen fra egen organisasjon stiller i hans/hennes sted.