Fravær og permisjon fra skolen

Fraværs- og permisjonsreglement for elever i Lierneskolen (PDF, 337 kB)

Søknad om fravær og permisjon skjer via Visma Flyt skole. Foresatte logger seg inn gjennom ID-porten (BankID eller MinID): https://skole.visma.com/lierne

Sykdom:
Foresatte melder elever syke via foreldreappen til Visma Flyt Skole. Det skal sendes melding i appen for hver skoledag elevene er syke.
Foresatte som ikke har installert app/ikke bruker smarttelefon må logge seg inn på nettsidene til Visma Flyt Skole og sende melding derfra.

Permisjon
Foresatte søker om permisjon fra pliktig grunnskoleopplæring via nettsidene til Visma Flyt Skole. Velg først aktuell elev, deretter valg for permisjonssøknad. Fyll ut med tidsrom, begrunnelse, hvorvidt eleven har leksehjelp og SFO. Husk å laste opp eventuell dokumentasjon (pdf).