Kommunevåpen

Liernes kommunevåpen ble vedtatt 3. februar 1984, og viser tre hvite liryper (Lagopus lagopus) på blå bakgrunn. Lirypen er svært vanlig i området, og i eldre tider var jakt på disse svært viktig for å overleve vinteren, og man valgte derfor fuglen som symbol for kommunen.

Kommunevåpenets bestemmelser (PDF, 398 kB) - Fylkesmannens brev av 21. desember 1983, bestemt i statsråd 3. februar 1984.

Særutskrift (PDF, 3 MB) av møteboka for Lierne kommunestyre i møte den 7. juni 1983.

Reglement (PDF, 644 kB) for bruk av kommunevåpen vedtatt av Lierne kommunestyre den 15. juli 1986.

Kommunevåpenet i stein fra Li-Skifer
Bengt Steinar Nordbakk