Lierne voksenopplæring

Lierne kommune har ansvar voksenopplæring etter Opplæringsloven og Introduksjonsloven.

Lierne voksenopplæring gir tilbud om norskopplæring. 50 timers kurs i samfunnskunnskap med avsluttende prøve, som avlegges ved Namsos opplæringssenter.

Rektor Lierne voksenopplæring: Ann-Karin Skåle.
Telefon: 95 86 31 18
E-post: ann-karin.skale@lierne.kommune.noOpplæringsloven  Introduksjonsloven  

Tilbud om opplæring i norsk med samfunnskunnskap, for voksne innvandrere 

Lierne voksenopplæring gir voksne innvandrere grunnleggende opplæring i norsk med samfunnskunnskap. Skal du være i Norge lenger enn 3 måneder, har vi norskopplæring som passer til deg.

Innvandrere i introduksjonsprogram:
Personer som deltar i ”Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger” har egne rettigheter og plikter i forbindelse med norskopplæringen.

Innvandrere utenfor introduksjonsprogram:
Følgende gruppe innvandrere har ikke automatisk rett til gratis undervisning:

  • Nordiske borgere (Sverige, Finland, Danmark og Island)
  • Personer med tillatelse etter EØS / EFTA-regelverket​​​
  • Personer og deres familiemedlemmer med tillatelse på grunnlag av arbeidstilbud innvilget etter 01.01.2003

Personer i disse gruppene kan regne med å måtte betale for undervisningen.

Søknadsskjema om opplæring i norsk for voksne innvandrere