Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Råd for eldre og perons med nedsatt funksjonsevne
Medlemmer Tlf E-post Personlig vara
1. Ole Kristian Hasfjord, leder 97 64 92 73 ok.hasfjord@live.no Lena Susann Inderdal Arvasli
2. Kari Merete Lian 41 30 09 12 karimeretelian@gmail.com Jonas Aagård
3. Siv Inger Falksensson 46 41 12 27 sivan415@gmail.com Eirin Holand
4. Bjørn Solberg, Sørli Pensjonistlag 47 26 94 68 bjornragnas@gmail.com Kari Stensen
5. Liv Reitan, Nordli pensjonistlag 99 02 32 14 livreitan@yahoo.no Nils Olav Skjelbred
Personlig vara
1. Lena Susann Inderdal Arvasli 95 25 23 36 lena.inderdal@gmail.com
2. Jonas Aagård 99 45 88 60 jonas_agard@live.no
3. Eirin Holand 93 20 99 97 eirin.holand@outlook.com / eirin.holand@lierne.kommune.no
4. Kari Stensen 90 04 15 17 karistensen49@gmail.com
5. Nils Olav Skjelbred 95 16 68 15 nils-olav@outlook.com