Kontrollutvalg

Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Et velfungerende system for kontroll er avgjørende i kommunens arbeid for å forebygge og avdekke uetisk atferd og korrupsjon. Gode kontrollrutiner øker sjansen for at uetisk atferd og korrupsjon blir oppdaget og virker dermed forbyggende.

 Medlemmer i Kontrollutvalget i Lierne

Kontrollutvalget
Medlemmer Tlf E-post
Kjell Urdshals, leder 90 52 74 32 kjell.urdshals@gmail.com
Tore Solstad, nestleder 99 43 77 70 tore.solstad@miljodir.no
Aud Randi Gjertsås 95 10 22 86 audgjertsas@gmail.com
Roy Inge Bergli 91 88 86 94 roy.inge@combitel.no
Kathrine Gåsbakk 97 09 75 10 kathgaas@gmail.com
VARAMEDLEMMER
Atle Bertil Gåsbakk 95 93 60 45 atlega@hotmail.com

 

Konsek Trøndelag IKS utfører sekretariatstjeneste for 36 kontrollutvalg i Trøndelag.
Selskapeter en fusjon mellom Komsek Trøndelag IKS på Steinkjer og Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS i Trondheim.
Konsek Trøndelag har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor i Trondheim.

Gå til Komsek`s egne nettsider som omhandler Lierne

KONSEK TRØNDELAG IKS