Kontrollutvalg 2023-2027

Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Et velfungerende system for kontroll er avgjørende i kommunens arbeid for å forebygge og avdekke uetisk atferd og korrupsjon. Gode kontrollrutiner øker sjansen for at uetisk atferd og korrupsjon blir oppdaget og virker dermed forbyggende.

 Medlemmer i Kontrollutvalget i Lierne

Kontrollutvalget 2023-2027
Medlemmer Telefon E-post
Tore Solstad, leder 99 43 77 70 tore.solstad@miljodir.no
Fritz Olav Bade, nestleder 90 08 14 82 fobade@ntebb.no
Lillian Bergli 41 55 99 98 lillianobergli@gmail.com
Ole Kristian Hasfjord 97 64 92 73 ok.hasfjord@live.no
Johanne Dorthea Gåsbakk 90 99 46 28 jodoga@online.no
VARAMEDLEMMER
Jostein Ringstad 97 03 46 32 jostein@lierneutmarkservice.no
Ottar Bergli 91 53 95 49 obergli@online.no
Dag Arvid Totland 95 03 96 36 dagtot@online.no

 

Konsek Trøndelag IKS utfører sekretariatstjeneste for 36 kontrollutvalg i Trøndelag.
Selskapeter en fusjon mellom Komsek Trøndelag IKS på Steinkjer og Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS i Trondheim.
Konsek Trøndelag har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor i Trondheim.

Gå til Komsek`s egne nettsider som omhandler Lierne

KONSEK TRØNDELAG IKS