Kulturmidler

Lag,organisasjoner, personer og institusjoner kan søke om kulturmidler til ungdoms-/idrettsarbeid, musikkformål og generelle kulturtiltak i Lierne kommune.
Arbeid for barn og unge blir prioritert.

Kulturmidler/tilskudd tildeles på to måter:

* Kulturmidler. Generell driftsstøtte.  Søknadsfrist 15.mars.

* Tilskudd til spesifikke kulturelle formål/aktiviteter for lag/foreninger i løpet av året.
De søknadene behandles fortløpende gjennom hele året. 

Innsending av skjema

Kulturmidler skal nå hovedsaklig søkes via elektronisk søknadsskjema. Har du ikke mulighet til det;

- send på e-post til postmottak@lierne.kommune.no
- send per post til Lierne kommune, Heggvollveien 6, Oppvekst- og kulturetaten, 7882 Nordli


SØKNAD KULTURMIDLER Elektronisk søknadsskjema

Søknad kulturmidler (PDF, 133 kB)PDF (for manuell utfylling)