Mobbeombud

Hans Lieng er mobbeombud for barn og elever i alle barnehager og grunnskoler i Trøndelag. Barn og elever har en rett til å ha det trygt og mobbefritt der de er, og den viktigste oppgaven til mobbeombudet er å hjelpe til med at de får denne retten oppfylt. Mobbeombudet er uavhengig av barnehage- og skoleeier, og taler barnet og eleven sin sak. Mobbeombudet vil samarbeide med elev- og lærlingeombudet i fylket, og bidra til at elever og lærlinger får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i videregående opplæring.

En trygg skoledag uten mobbing

Hva kan mobbeombudet hjelpe til med?

Mobbeombudet kan hjelpe til med flere ting som handler om barn og elever sin rett til å ha det trygt og mobbefritt i barnehagen og på skolen. 

Mobbeombudet kan: 

- være en samtalepartner for barn, ungdom, foresatte, og alle som jobber med barn og unge, i små og store spørsmål som gjelder mobbing og psykososialt miljø i barnehage og skole

- gi råd til hvordan du kan gå frem om du, barnet ditt, eller noen du kjenner, ikke har det bra i barnehagen eller skolen

- veilede og skape dialog i fastlåste konflikter

- bidra i forebyggende arbeid med informasjon og opplæring til barn, elever, foreldre og andre

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

Du kan kontakte mobbeombudet på telefon, mobil, e-post eller på Facebook/Messenger. 

Mobbeombudet har taushetsplikt

Mobbeombudet har taushetsplikt, og vil ikke gå videre med det du forteller uten at det er greit for deg. Kontaktinformasjon:

Telefon

74179391 / 99393465

E-post

hanli@trondelagfylke.no 

Facebook

Mobbeombudet i Trøndelag

Messenger

//m.me/MobbeombudetTrondelag

 

Besøksadresse

Fylkets hus Trondheim

Erling Skakkes gate 14

7013 Trondheim 

Besøk etter avtale – ta kontakt per e-post, Messenger eller telefon

Se på kart

 

Kontaktperson for mobbeombudet i Lierne kommune er
Kommunalsjef oppvekst og velferd Edith Valfridsson

Edith.Valfridsson@lierne.kommune.no
Mobil 957 99 475