Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. Formålet med det offentlige kartgrunnlaget er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling. Les mer på geonorge.no

Trykk på kartlag for å se tilgjengelige kartdata. Slå på ønsket kartlag, og zoom inn til ønsket område.