Renovasjon i Lierne

 Info på MNA`s hjemmeside

 

 

ÅPNINGSTIDER STØVIKA - se MNA`s

På vår hjemmeside finner du mer informasjon om hva du kan levere på gjenvinningsstasjonen https://mna.no/gjenvinningstasjoner/lierne-article545-937.html På den siden ligger det også litt informasjon om retningslinjer ved besøk på gjenvinningsstasjonen.


Når du planlegger et besøk på stasjonen, er det greit å tenke gjennom hvordan du pakker avfallet siden det skal kildesorteres før du legger det i riktig container på gjenvinningsstasjonen. Dersom du allerede har sortert avfallet før du kommer til stasjonen, vil besøket ta mindre tid og det blir lettere å finne riktig container for avfallet.