Syn- og hørselskontakt

Synskontakten kan bistå med:

 • Kartlegge behov for tiltak i forhold til synsproblemer hvis vanlige briller ikke er tilstrekkelig.
 • Vurdere, sammen med bruker, om synshjelpemidler kan bidra til å lette praktiske vansker i hverdagen.
 • Formidle kontakt mellom synshemmet og synspedagog og optiker på Nav Hjelpemiddelsentral.
 • Formidle kontakt med Blindeforbundet og/eller likemann hvis ønskelig.
 • Bistå med tilrettelegging/merking i bolig for å lette praktiske vansker i hverdagen.
 • Bistå med søknad på synshjelpemidler fra Nav Hjelpemiddelsentral.
 • Gi opplæring og oppfølging i bruk av synshjelpemidler.

Hørselskontakten kan bistå med:

 • Kartlegge behov for tiltak i forhold til hørselsproblemer.
 • Vurdere, sammen med bruker, om hørselshjelpemidler kan lette praktiske vansker i hverdagen.
 • Formidle kontakt mellom hørselshemmet og audiopedagog på Hjelpemiddelsentralen.
 • Formidle kontakt med Hørselslaget hvis ønskelig.
 • Bistå med tilrettelegging i bolig for å lette praktiske vansker i hverdagen.
 • Bistå med søknad på hørselshjelpemidler fra Nav Hjelpemiddelsentral.
 • Gi opplæring og oppfølging i bruk av hørselshjelpemidler
   

I Lierne kommune er det Turid Solum Gjertsås som er syns og hørselskontakt.