Utmark, jakt og fiske

 Hjortevilt  Politiske organ Fiske Småvilt Lierne kommuneskoger Tilskudd fra viltfondet

  

Øvre Namdal kan by på unike muligheter for å drive med jakt og fiske. Kommunene (Røyrvik, Namsskogan og Røyrvik) er om lag 6 000 km2, og brorparten av dette er utmark.

Her er det lange tradisjoner for jakt og fiske, og er fortsatt en viktig fritidssyssel og næring for lokalsamfunnet. Blant annet representerer rypejakta en av de viktigste ringvirkningene for reiselivsnæringen i området. Det er derfor ønskelig å forvalte og ta vare på jakt - og fiskeverdiene på best mulig måte. Det er et godt samarbeid med Statskog, Fjellstyrene i Lierne, Fjellstyrene i Røyrvik og Fjellstyret i Namsskoan, samt jegere og private grunneiere med formål å skape et bedre jakttilbud til brukerne. 

Politiske organer i viltforvaltningen er Viltnemnda i Lierne, Formannskapet i Røyrvik, og Formannskapet i Namsskogan