Sakkyndig nemnd eiendomsskatt

Sakkyndig nemnd eiendomsskatt
Medlemmer Tlf E-post
Jarle Ness, leder 90 04 59 60 jarle.ness@hotmail.no
Ørjan Avdem 99 41 92 08 orjan.avdem@ntebb.no
Kikke B Kvemo 99 32 79 74 kikke123@gail.com