Omsorgsboliger

Helse og omsorg disponerer boenheter som er beregnet for personer med boligbehov på bakgrunn av ulike helseutfordringer.  

En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at personen skal kunne motta heldøgnsomsorg. Boligen er personens eget hjem, og helsetjenester mottas på samme vilkår som for andre hjemmeboende. 

Hvem kan tildeles omsorgsbolig?

Tildeling av omsorgsbolig gjøres etter behovet til personen. Behov for oppfølging av kommunale helse- og omsorgstjenester er et vilkår. 

Omsorgsbolig kan også vurderes der tilrettelagt bolig bidrar til at personen klarer seg mest mulig selvhjulpen.  

SØK OMSORGSBOLIG (PDF, 208 kB)

KONTAKT:

Leder Hjemmebaserte tjenester
Silje Nordal
Telefon: 97 72 17 39
E-post: silje.nordal@lierne.kommune.no

Hovednummer Hjemmebaserte tjenester: 41 41 53 40
Vakttelefon Sørli: 48 21 24 30