Skoleskyss

Skoleskyss

 Retningslinjer for grunnskoleskyss Søknadsskjema TFK

Elever i 1.trinn som har mer enn 2 km til skolen og elever i 2. - 10.trinn som har mer enn 4 km til skolen har rett til skyss.

Elever som har 2 bosteder, og som har rett til skyss i fht Opplæringsloven, har rett til skyss fra begge bosteder. Denne retten må vurderes mot hvordan skyssen kan organiseres på en måte som er rimelig, både for eleven og for kommunen.

Oppvekst- og kulturkontoret registrerer neste års skolestartere, med grunnlag i den folkeregistrerte adressen – om eleven på grunn av avstand har rett til skyss, i skyssprogrammet Cert. Kommunene er pålagt å gjøre registrering innen 1.4. hvert år (AtB må ha nok tid til å planlegge å koordinere skysstilbudet/rutene)

Blir det endringer for en elev, eks. flytting internt i kommunen, som berør skysstilbudet - ber vi om at dere tar kontakt med oppvekstkontoret så snart som mulig.

Til toppen