Barnehager

Lierne har to barnehager som eies og drives av Lierne kommune.

Sandvika barnehage: Styrer Jannike Hildrum tlf. 901 18 605
Sørli barnehage: Styrer Siri Myrset tlf. 481 10 647

Hovedopptak er 1. mars hvert år, bemanningen i barnehagene
organiseres for hvert år med utgangspunkt i hovedopptaket. Utover hovedopptak vil det ved ledighet av plasser og bemanning kunne tildeles plasser fortløpende. 

Tildelt plass gjelder til barnet begynner i skolen eller til barnehageplassen skriftlig sies opp med 2 måneders varsel.    

SØKE/ENDRE PLASS - FORELDREPORTAL - Logg inn med ID-porten