Barnehager

Barnehager

Lierne har to barnehager som eies og drives av Lierne kommune.

Sandvika barnehage; styrer Jannike Hildrum tlf. 901 18 605
Sørli barnehage:    styrer Bjørn Rasmussen tlf. 481 10 647

Hovedopptak er 1. mars hvert år, bemanningen i barnehagene
organiseres for hvert år med utgangspunkt i hovedopptaket. Utover hovedopptak vil det ved ledighet av plasser og bemanning kunne tildeles plasser fortløpende. 


Tildelt plass gjelder til barnet begynner i skolen eller til barnehageplassen skriftlig sies opp med 2 måneders varsel.     


Sandvika barnehage, SandvikaSørli barnehage, Mebydga  Foreldreportal (søke/endre plass) 

  

Priser, moderasjoner og gratis kjernetid   Vedtekter   Serviceerklæring (PDF, 393 kB) 

Årsplaner    Planleggingsdager   Mobbing i barnehagen 

 Pedagogisk- psykologiske tjeneste (PPT)   Ulykkesforsikring KLP (PDF, 317 kB) 

Nasjonalt foreldreutvalg (FUB)   Barnehagefakta 
           

 

 

 

 

  

        

    

Til toppen