Ungdomsrådet

Leder: Kersti Johanna Gåsbakk

Nestleder: Elen Bergli Aursand

Ungdomsrepresentant 1 i kommunestyret: Kersti Johanna Gåsbakk

Ungdomsrepresentant 2 i kommunestyret: Elen Bergli Aursand

Vararepresentant 1 i kommunestyret: Ronja Karoline Aamo

Vararepresentant 2 i kommunestyret: Kristian Halvorsen Hågensen

Medlemmene blir plukket ut for å representere et bredest mulig utvalg av ungdom fra Lierne. Vi prøver å få til representanter fra alle grendene i bygda, mest mulig likt fordelt mellom kjønn, og ungdommer fra både ungdom- og videregående skole, alder 13-ca 20 år.

Kontaktperson for ungdomsrådet

Patrik Lundgren
patrik.lundgren@lierne.kommune.no
Mobil: 94 97 99 73 

Fra og med november 2022 publiseres innkalling og protokoller på kommunens hjemmeside