Ungdomsrådet

Ungdomsrådet

 Bak f.v.: Ronja Aamo, Kersti Johanna Gåsbakk, Agnar Mattias Høgsnes, Martine Gjertsås Foran f.v.: Signe Bergli, Hedda Emilie Gjertsås, Elen Bergli Aursand Lierne kommune      

Leder: Agnar Mattias Høgsnes

Nestleder: Kersti Johanna Gåsbakk

Ungdomsrepresentant 1 i kommunestyret: Agnar Mattias Høgsnes

Ungdomsrepresentant 2 i kommunestyret: Kersti Johanna Gåsbakk

Vararepresentant 1 i kommunestyret: Elen Bergli Aursand

Vararepresentant 2 i kommunestyret: Ronja Aamo

Medlemmene blir plukket ut for å representere et bredest mulig utvalg av ungdom fra Lierne. Vi prøver å få til representanter fra alle grendene i bygda, mest mulig likt fordelt mellom kjønn, og ungdommer fra både ungdom- og videregående skole, alder 13-ca 20 år.

Kontaktperson for ungdomsrådet

Randi Aarmo Estil

randi.estil@lierne.kommune.no

Tlf 481 21 860

Til toppen