Utleie av skoler og idrettshaller

 

UTLEIE AV SKOLER OG IDRETTSHALLER

For å leie overnevnte bygg går du inn på denne lenken:

https://booking.famacweb.no/booking/?hash=a7d894e4-5b0a-11e6-bb33-161b9533

 

OBS! OBS! Ved leie av klasserom på skoler må du/dere kontakte rektor direkte.


Sørli skole, John Arne Vestnor, tlf 74 34 34 59. Epost: john.arne.vestnor@lierne.kommune.no


Stortangen skole, Jon Pedersen, tlf 74 34 34 64. Epost: jon.pedersen@lierne.kommune.no

 

Priser på utleie finner du nederst på siden.

 

Step by step:

1.Velg hva du skal bruke leien til i rullegardinmenyen

2. Velg deretter dato og tid (fra – til)
Når du klikker søk dukker de leieobjektene som er ledige opp.
Er det mange ledige rom, må du skrolle ned til ønsket rom.
Finner du ikke ønsket rom, er det opptatt.

3. Sett markøren på starttidspunkt i kalenderen, hold museknappen nede og dra ned til sluttidspunkt og slipp, så kommer du videre til neste vindu.

4. På ressurs kan du legge til flere rom om du har behov for det

5. Gjentas: her kan du legge inn gjentagende aktivitet

6. Tittel: Skriv inn en kort men forklarende tittel, f.eks. Volleyballtrening 2. div

7. Beskrivelse: Der det er behov for utfyllende beskrivelse

8. Priser: Om det er en betalende aktivitet, skal dere ikke gjøre noe. Prisen er pr. 30 min.
Skal du betale tilleggspriser må du først velge «gratis leie» deretter velge hvilke tillegg som skal betales, ellers blir det dobbelt opp.
Er mer enn 2/3 deler av deltakerne under 16 år, velger du kun gratis leie.
Private leietakere skal krysse av for 50% tillegg


9. Les vilkårene og kryss av for at dette er gjort, klikk videre

10. Fyll ut personopplysninger, klikk videre

11. Til slutt kommer en oppsummering. Når dere klikker «Fullfør» er bookingen gjennomført

 

Skulle det være problemer underveis, kontakt utleieadministrator på 91 66 71 12

Kommunale utleiesatser - Skoler og adm.bygg, Sørlihallen, Liernehallen, Stortangen lager Følgende aktiviteter i kommunale bygg skal ha gratis husleie; 1. Aktiviteter i skoler/haller der minst 2/3 er 16 år eller yngre. Gjelder lag og foreninger i Lierne kommune. 2. Aktiviteter som kommer inn under lov om voksenopplæring. 3. Tilgang til foajè under treningskvelder for de som følger barn til trening. 4. Storsalen, Lierne samfunnshus leies ut gratis til ungdomsringen ved Ul Gå På hver onsdag. Under forutsetning at alle tar av seg ytterskolene å lar være ting på/bak scenen. I tillegg at de gir fra seg storsalen hvis noen leier den.
Kommunale utleiesatser - Skoler og adm.bygg, Sørlihallen, Liernehallen, Stortangen lager
Utleie PRIS 2019
Vanlige klasserom, møterom i bibliotek 197
Skolekjøkken 543
Storsal, Lierne samfunnhus (min. 10% av brutto bilettinntekt 1716
Rom bak scenen 133
Kommunestyresal, lissal, Fjellrevhie, Bjønnhie, videorom skoler 577
Stortangen lager, lokaler med opp til 15 C, pr. m2 543
Stortangen lager, lokaler med høyere temperatur enn 15 C, pr. m2 761
Sørlihallen - kurs, konferanser, arrangement (min. 10% av brutto billettinntekt 1279
Sørlihallen - Dagsats idrettsarr. (inkl. garderober) 615
Sørlihallen - Timeleie, lokale lag (inkl. garderober)+ 50 % for andre 86
Sørlihallen - Garderober/dusjer pr. sett (for leie av kun garderober/dusjer) 300
Sørlihallen - Skytebane, dagsats for turnering og lignende 615
Sørlihallen - Skytebane, timesats 122
Sørlihallen - Svømmehallen, dagsats (inkl. garderober) 2173
Sørlihallen - Svømmehallen, timeleie (inkl. garderober) 652
Liernehallen - kurs, konferanser, arrangement (min. 10% av bilettinntekt) 3841
Liernehallen - Dagsats idrettsarr. (inkl. garderober) 1476
Liernehallen - 1/3, timeleie lokale lag (inkl. garderober) + 50 % for andre 86
Liernehallen - 2/3, timeleie lokale lag (inkl. garderober) + 50 % for andre 173
Liernehallen - 3/3, timeleie lokale lag (inkl. garderober)+ 50% for andre 259
Liernehallen - Garderober/dusjer pr. sett (for leie av kun garderober/dusjer) 300
Liernehallen - Svømmehallen, dagsats (inkl. garderober) 2173
Liernehallen - Svømmehallen, timeleie (inkl. garderober) 652
Liernehallen - Foajè, arrangementer, kurs, møter 638
Liernehallen - Kjøkken 543

Kontakt

Thomas Åhren
Rådgiver teknisk
74 34 34 34