Barnevern

Barnevernstjenesten Indre Namdal består av kommunene: Grong, Lierne, Namsskogan, Røyrvik og Høylandet

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Melde fra til barnevernet (bekymringsmelding)