Lierne museer

Nordli museum  Sørli Museum  Julefoss mølle Fotefar mot nord

Fotograf Lars Larsen Ingulfsvand  Utviklingsplan 2022-2032 Digitalt museum Kvelia UKL

Lierne kommune er med som minoritetseier i Museet Midt IKS sammen med 8 andre kommuner i Namdalen (Flatanger, Høylandet, Grong, Leka, Namsskogan, Osen, Overhalla og Røyrvik). 
Lierne kommune er eier- og forvaltningsansvar for sine kulturminner, museumsanlegg, med mer. 
Distriktsseksjonen med to distriktskonservatorer yter museumsfaglig bistand ved behov.

I Lierne kommune er kulturlederen første kontakt overfor museet.
Strategidokument utarbeides samarbeid mellom distriktskonservatorene og kulturlederen.

Styret i Lierne museer består av;

Bjørg Inderdal, Leder
Eli Hanne Estil
Bente Strøm
Kåre Johannes Sandmo
Varamedlemmer:
Solbjørg Gåsbakk
Geir Ove Aspnes

Inger Karine Støvik Aagård – sekretær / kulturleder