Nordli museum

Nordli Museum består av det gamle samfunnshuset Allheim, med forskjellige
miljøutstillinger og et bygdetun med 6 hus fra 1700- og 1800-tallet

ALLHEIM

Allheim var opprinnelig Ungdomslaget "Gå PÅ" sitt forsamlingshus som ble innviet 3.juledag 1922
Bygget ble oppført i reisverk med høvlet panel både innvendig og utvendig.
På 1950-tallet ble bygningen utvidet med et enetasjes påbygg mot vest, samtidig som hele den gamle delen ble restaurert. Etter dette fortsatte bygget å tjene som forsamlingshus helt frem til 1982
Lierne kommune kjøpte deretter Allheim av  ungdomslaget og er i dag en del av Nordli museum. 
Allheim rommer i dag flere miljøutstillinger.

GAMSTUGGU 


Gamstuggu er museets aller eldste bygning, oppført i 1937 etter mål av en ca 200 år gammelstue fra Nesset nordre på den tid trolig bygdas eldste stue.
Bygningen er en såkalt "halvlem stue" i en etasje, laftet av solid tømmer og oppdelt i tre rom med gang, kove og stue.
Halvlembetegnelsen kommer av at halve stue-rommet har en lem eller hems som gir muligheter til ekstra soveplass eller oppbevaringsplass for diverse bruksgjenstander. 

Knutgårdsstuggu

Knutgårdsstuggu som ble oppført i første del av 1800-tallet, gjorde aller først tjeneste som bolighus mens hovedbygningen ble satt opp. Opprinnelig var det kjeller under bygget som er i laftet tømmer med stående utvendig bordkledning.
Etter at hovedbygget sto ferdig, ble bygningen tatt i bruk som sommerstuggu. Sommers tid ble nemlig krøtteret flyttet til sommerfjøset, og folket flyttet etter og tok inn i Knutgårdstuggu etter at både fjøs og bolighus var rundvasket og rengjort på skikkelig vis. Knutgårdstuggu ble flyttet til Nordli museum i 1963.

NESSBURET

Nessburet er trolig fra 1890-årene og var i sin tid ett av 3 bur som sto på gårdenstunet det det opprinnelig var reist. Rundt 1930 ble det flyttet fra tunet og ut på jordet nærmere skogen, mulignes for å få bedre plass på gårdstunet. Stabburet er i laftet tømmer og ble brukt til lagring av korn i underetasjen, mens tørket og saltet fisk og kjøtt ble oppbevart på burslemmen. Som bildet viser er inngangspartiet lavt, med et bursskjul der saueskinnsfeller og annet sengetøy kunne henges opp.
Nessburet ble flyttet til Nordli museum i 1982


BEKKHUS


 

 

 

 

 

 

 UTEDO, BLOMSETHDASSEN

Utedoen ble satt opp i 1926 på Blomset seteren.
Den er i laftet tømmer med torvtak.
Om vi tolker "dobenken" korrekt, var et dobesøk i det vi kaller gamle dager, fjerne et sosialt gjøremål. Den har 3 hull i forskjellige størrelser. Med andre ord, seterdoen fungerte som familiedo i en tid der stress var totalt ukjent begrep.

Seterdoen ble flyttet til Nordli museum i 1983.

 

KVEMOLÅVEN

Kvemolåven er trolig fra rundt 1880.
Den var oppført på gården Kvemo vestre.
Låven var dens tids flerbrukshus. Konstruksjonen er enkel, en tømerkasse med dør midt på nordsia og et vindu midt på sørsia. Den sto som på skiferheller med om lag en meters høyde på yttersiden. Dermed kunne det lagres gjenstander under bygningen som var utstyrt med spontak. Gulvet var tett og fint på høyre side innenfor døra. Denne delen ble benyttet til tresking og lagring av korn. Venstre side lå det planker slik at de kunne tørke korband, halm og eventuelt høy dersom de andre høyløene var oppfylt. Låven ble også brukt til lager av ulike redskaper, alt etter årstid. Takåsene ar planlagt slik at de både ga hems og bedre for produksjon av ost og utstyr for å renne til veving. Låven ga også soveplass for drenger og tilreisende.
Kvemolåven ble flyttet til Nordli museum i 1980.