Julefoss mølle

Den første industrietableringen i Lierne skjedde 22.april 1916 når 23 menn møttes i Sørli handelsforenings lokale for å stifte "Julefoss Aktieselskab".

  

 

Inderdalsveien 4, Sørli


Den første industrietableringen i Lierne, var merkelig nok en mølle for maling av korn. Ingen driver med kornproduksjon i kommunen i dag, og en kan undres hvordan det var mulig å dyrke frem korn for melproduksjon i nevnte periode.

I 1916 var det verdenskrig.
Selv om ikke Norge var direkte med i krigen, var forholdene usikre med tanke på matforsyninger og importvarer.
De sentrale styremaktene satte derfor i verk ekstraordinære tiltak for å forbedre landets matproduksjon. Stortinget besluttet 25.juli bevilgninger til kornmagasiner.
Møtet i Sørli forbruksforening ble holdt før Stortingets vedtak.

De som sto for etableringen av Julefos aktieselskab var bygdas mest betrodde menn.
Statuttene ble utarbeidet av Hans H. Skjeldbred (ordfører i Sørli 1915-1919), Ole H.Estil
og Peder D.Jule.

Det var 137 personer som kjøpte aksjer, av disse var det to kvinner.
En aksje lød på kr 20,- og det var i alt solgt 426 aksjer inntil 1.mai 1918.

Dagslønna for en arbeider i 1917 va ca 5 kr. Fra ca 1920 - 35 var daglønna 2-4 kr.
Det var imidlertid få som hadde lønnet arbeid.

Gårdsmøller eller kverner var vanlig i både Norge og Sverige i denne perioden.
Julefoss mølle ble godkjent i 1935, og fra da mottok mølleforeningen statlig støtte beregnet etter produksjonsvolum.

10.mai 1958 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling på forsamlingshuset Ljosheim - hvor generalforsamlingen enstemmig vedtok å oppløse mølleforeningen.
Kommunen fortsatte imidlertid driften til og med 1966.

Håkon Arntsen har skrevet et hefte som omhandler Julefoss mølle.
Heftet finnes på bibliotekene våre og kan hentes der for de som vil lese mer om mølla.

Mølla sett fra vest Mølla sett fra øst   
 

 

 

 

 

Tilstanden til Julefoss Mølle bærer i dag preg av lite og dårlig vedlikehold de siste årene. 
Arbeides for å finne personer som er ønsker å gjøre en frivillig innsats for mølla.