Valg av meddommere

Valg av meddommere til lagmannsrett og tingrett og jordskiftedommere for perioden 2025-2028.  

Kort fortalt

Vanlige innbyggere kan bli meddommere.

Meddommere velges til Trøndelag tingrett og Frostatings lagmannsrett hvert fjerde år.

Det velges også skjønnsmedlemmer og jordskiftemeddommere.

Meddommerne velges av kommunestyret for fire år av gangen.

I 2024 skal kommunen velge nye meddommere for perioden 1. januar 2025 – 31.desember 2028. Neste valg skal skje innen 1. juli 2024. 

“Utvalgene av meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget” (Domstolloven § 67)

Les mer om hva det innebærer å være meddommer: Meddommar | Norges domstoler

Hvordan bli meddommer?

Nå kan du melde din interesse for å bli meddommer for perioden 01.01.2025–31.12.2028. Sjekk om du oppfyller kravene for å bli meddommer og meld deg som meddommer.

Frist 17. april 2024.