Lierne - bærekraftig kommune 2030

 For at Lierne skal kunne møte morgendagens utfordringer med framtidsrettede tjenester for innbyggere og næringsliv, hvor tilbud er samstemt med rammer og ressurser - er det iverksatt et arbeid med tittelen “Lierne - Bærekraftig kommune 2030”. 
Nøkkelen for å oppnå et attraktivt lokalsamfunn ligger i at vi i fellesskap tar ansvar for utvikling av oppgaver og tjenestetilbud, etter prinsippene for “samskapingskommunen”. 

  
FNs 17 bærekraftsmål skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen i Lierne kommune.

Les om Liernes bærekraft sider her (PDF, 10 MB)

 

Prosjektmandat (PDF, 2 MB)

 

Sluttrapport Lierne 2030 (PDF, 2 MB)