Annonsepriser Li-Nytt

Abonnementspris på Li-Nytt 2024: For 12 mnd. kr 965 inkl. mva.

Annonsepriser 2024
Antall linjer Pris. Eks.mva
1/16 side, 2 linjer Kr 52
1/8 side, 4 linjer Kr 103
1/6 side, 6 linjer Kr 155
1/4 side, 8 linjer Kr 215
1/3 side, 12 linjer Kr 277
1/2 side, 21 linjer Kr 430
2/3 side, 28 linjer Kr 586
3/4 side, 32 linjer Kr 663
1/1 side, 42 linjer Kr 879