Samisk språk og kultur i barnehage og skole

Lierne kommune ligger utenfor samisk forvaltningsområde. Dette påvirker en del av rettighetene samiske barn har i barnehage og skole.

 

Siden er under arbeid

Artikkelliste