Fysio- og ergoterapi

Alle kan kontakte Fysio- og ergoterapitjenesten, enten ved å henvende seg direkte, eller ved å bli henvist via blant annet fastlege, Familieenhet eller spesialisthelsetjenesten.

Arbeidsområder:

  • Forebyggende / helsefremmende arbeid
  • Vurdering / kartlegging av funksjon
  • Veiledning / tilrettelegging / tilpasning. Eks. Bolig, bil, skole, barnehage, arbeidsplass.
  • Trening i daglige gjøremål -  Hverdagsrehabilitering
  • Rehabilitering etter sykdom / skade. Individuelt eller i grupper. Ta direkte kontakt med privat fysioterapeut.
     

Besøksadresse: Stortangveien 16, 1. etg på Lierne Helsetun

Åpningstider: Alle hverdager kl 09.00-14.00

Telefon: 97646837

 

Ansatte:

Turid Solum Gjertsås, kommunal fysioterapeut
E-post: turid.gjertsaas@lierne.kommune.no
Telefon 976 46 837

Marika Hellgren, privat fysioterapeut
E-post: marika.hellgren@lierne.kommune.no
Telefon 950 29 336

Anna-Brita Gåsbakk, kommunal ergoterapeut
E-post: anna-brita.gasbakk@lierne.kommune.no
Telefon 905 76 442

Eva Westum Kveli, hjemmetrener hverdagsrehabilitering
E-post: eva.w.kveli@lierne.kommune.no