Aktuelt

Kommunedirektørens forslag til budsjett og årsplan, samt forslag til økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn i tråd med kommunelovens bestemmelser i tiden 02.11.22 - 20.11.22. 

Frist for innspill/ uttalelse: Søndag 20.11.22.  

Uttalelsene sendes til postmottak@lierne.kommune.no evt. kan også leveres på sentraladministrasjon på kommunehuset i 2. etg. eller på bibliotekene.  

Alle innspill som foreligger innen fristens utløp, vil bli forelagt partigruppene foran formannskapets innstilling til kommunestyret den 28. november 2022.  

Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” nå er lyst ut for 2023, og at søknadsskjemaene er publisert i Bufdirs søknadsportal. 

 Søndag 23. oktober er dagen for TV-aksjonen 2022 og innsamlede midler går til organisasjonen Leger Uten Grenser.

Utlysning av tilskudd for 2023     

Tilskudd - samiske kulturminner og kulturmiljøer 

Kommunene Lierne, Røyrvik, Namsskogan og Grong har i flere år hatt samarbeide rundt drift av Indre Namdal legevakt. Kommunene har nå mottatt tilsagn om prosjektmidler for å jobbe frem en mer bærekraftig legetjeneste fremover i tid.

Vi søker etter en prosjektleder for et interkommunalt samarbeidsprosjekt med mål om å etablere en felles legetjeneste.

Høsten er her, og det er tid for årets vaksine mot sesonginfluensa.  

Til toppen