Aktuelt

Liste over utskrevet eiendomsskatt (PDF, 4 MB) for 2023 er utlagt til offentlig ettersyn i 6 uker på kommunens hjemmeside 
fra 14. mars 2023.

Nord universitet og prosjektet LæreriNord i samarbeid med Grong, Snåsa, Lierne, Røyrvik, Namsskogan og Høylandet kommuner inviterer til åpent møte den 29. mars klokken 18.00-20.00.
Møtet finner sted på kulturhuset Kuben i Grong. Det blir gratis pizza og brus til alle.

Snåsa og Lierne Heimevernsområde gjennomfører i perioden 13.03.2023 - 19.03.2023 årlig trening. 

Tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap (UKL) i jordbruket skal bidra til å sikre verdier knyttet til kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer og å sikre langsiktig skjøtsel og drift. Det kan også gis tilskudd til tiltak for næringsutvikling når dette stimulerer til utvikling eller bruk av verdiene i området.

Nasjonalparkstyret har kunngjort at revideringsarbeidet med forvaltningsplanen til Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark tas opp igjen.

 

Nå har vi mulighet til å sende faktura for hver måned på kommunale avgifter.

Til toppen