Skolefritidsordning

Lierne har 2 skolefritidsordninger, tilknyttet Stortangen skole og Sørli skole. 
Tilbudet gjelder for barn fra 1. til og med 4. klasse, men kan i særskilte tilfeller utvides til barn fra 5. til og med 7. klasse. Opptaket gjelder for til og med 4. eller 7. årstrinn eller til SFO plassen skriftlig sies opp med 2 måneders varsel.
Gratis SFO tilbud for elever i 1.årstrinn fra 01.08.22, og for elever i 2. årstrinn fra 01.08.23.
Matpenger betales i forhold til søkt plass.

SFO er et tilbud som kommunen har pålegg om å organisere, men som er frivillig for brukerne. SFO skal være en integrert del av skolens virksomhet inkludert samarbeid mellom skole, hjem og nærmiljø. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene, både ute og inne, skal være egnet til formålet.

 Foreldreportal - Søke /endre plass