Skolefritidsordning

Skolefritidsordning

Lierne har 2 skolefritidsordninger, tilknyttet Stortangen skole og Sørli skole. 
Tilbudet gjelder for barn fra 1. til og med 4. klasse, men kan i særskilte tilfeller utvides til barn fra 5. til og med 7. klasse. Opptaket gjelder for til og med 4. eller 7. årstrinn eller til SFO plassen skriftlig sies opp med 2 måneders varsel.
Gratis SFO tilbud for elever i 1.årstrinn fra høsten 2022, matpenger betales i forhold til søkt plass.

SFO er et tilbud som kommunen har pålegg om å organisere, men som er frivillig for brukerne. SFO skal være en integrert del av skolens virksomhet inkludert samarbeid mellom skole, hjem og nærmiljø. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene, både ute og inne, skal være egnet til formålet.

 Søknadsskjema Vedtekter  Serviceerklæring (PDF, 263 kB)

Åpningstid Priser Redusert foreldrebetaling

Oppsigelse av plass i skolefritidsordningen (SFO)

Til toppen