Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon
Har du symptomer og trenger å bestille covid-test? Ring Lierne legekontor tlf 74 34 35 00 i legekontorets ordinære telefontid, alle hverdager kl 9-11 og 13-15.

Vaksinetelefonen er åpen mandag til torsdag i tidsrommet kl 14.30-15.30 tlf 477 63 197

Ved behov kontakt legevakt Tlf: 116 117 / 74 34 35 90

Har du spørsmål om innreisebestemmelser ring Politi. Tlf 02800

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning

Lierne har 2 skolefritidsordninger, tilknyttet Stortangen skole og Sørli skole. 
Tilbudet gjelder for barn fra 1. til og med 4. klasse, men kan i særskilte tilfeller utvides til barn fra 5. til og med 7. klasse. Opptaket gjelder for til og med 4. eller 7. årstrinn eller til SFO plassen skriftlig sies opp med 2 måneders varsel.

SFO er et tilbud som kommunen har pålegg om å organisere, men som er frivillig for brukerne. SFO skal være en integrert del av skolens virksomhet inkludert samarbeid mellom skole, hjem og nærmiljø. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene, både ute og inne, skal være egnet til formålet.

 Søknadsskjema Vedtekter  Serviceerklæring (PDF, 263 kB)

Åpningstid Priser og moderasjoner 

Til toppen