Skolefritidsordning

Lierne har 2 skolefritidsordninger, tilknyttet Stortangen skole og Sørli skole. 
Tilbudet gjelder for barn fra 1. til og med 4. klasse, men kan i særskilte tilfeller utvides til barn fra 5. til og med 7. klasse. Opptaket gjelder for til og med 4. eller 7. årstrinn eller til SFO plassen skriftlig sies opp med 2 måneders varsel.

Gratis SFO tilbud for elever i 1.trinn fra 01.08.22, og for elever i 2. trinn fra 01.08.23.
For skoleåret 2024-2025 (fra 01.08.24) tilbys elever i 3. trinn gratis SFO.
Matpenger betales i forhold til søkt plass.

Kommunen skal leggje til rette for leik og kultur- og fritidsaktivitetar i skolefritidsordninga. Aktivitetane skal vere tilpassa alderen, funksjonsevna og interessene til barna. I skolefritidsordninga skal barna få omsorg og bli passa godt på, og barn med nedsett funksjonsevne skal få gode utviklingsvilkår.

Rektor ved den enkelte skole er leder for SFO.

 Foreldreportal - Søke /endre plass