Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten administreres fra helsestasjon og skolehelsetjenesten på helsesenteret, Lierne Helsetun 1. etg.

Alle skolebarn i alderen 6-20 år er inn under skolehelsetjenesten sitt arbeidsområde. Skolehelsetjenestens personell er lege, helsesykepleier og fagansvarlig psykososialt arbeid barn og unge. Lege har det medisinsk faglige ansvar, mens helsesykepleier er administrativt ansvarlig.

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Skolehelsetjenesten er styrket med at Fagansvarlig psykososialt arbeid barn og unge er knyttet til skolehelsetjenesten.

Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist.

Skolehelsetjenesten samarbeider med: Foreldre / foresatte, lege, skolens personell, familieenhet, PPT, barneverntjeneste, fysio- og ergoterapitjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Hjemmet vil få nærmere beskjed når ulike aktiviteter i tjenesten som berører dere barn, skal foregå. Det være seg gruppeaktiviteter, individuell oppfølging, helseundersøkelser eller vaksinasjoner. I ungdomsskolen og videregående skole kan skolehelsetjenesten ha oppfølging uten at foreldre er invitert inn i samarbeidet.

Det vil på alle klassetrinn bli foretatt konsultasjoner ut fra ønsker, behov og tidligere funn, samt informasjon / undervisning ut fra elevers, foreldres og lærernes ønsker, etter avtale. 

Skolehelsetjenesten har faste dager på skolene etter oppsatt plan, der elever og foreldre / foresatte kan ta kontakt uten avtale. Utover dette er elever og foreldre / foresatte velkommen til å ta kontakt med helsesykepleier og fagansvarlig psykososialt arbeid barn og unge på Helsesenteret/ helsestasjonen.

Helsesykepleier og fagansvarlig psykososialt arbeid barn og unge deltar i skolehelseteam ved aktuelle saker og i ansvars grupper rundt barn med sammensatte behov. 

 

Vi som jobber i tjenesten for tiden er:

Ellen Totland Elstad – helsesykepleier
481 15 043

Maren Flekstad – helsesykepleier
951 33 980

Olga Elisabeth Strøm - helsesykepleier
974 33 362

Til toppen