Postliste og møtekalender

Postliste og møtekalender

Våre saksdokumenter er tilgjengelig for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi innsyn.

 

Vår postliste og møtekalender er ikke en del av denne nettsiden. Av den grunn kan man ikke søke etter post via søkefunksjonen på nettsiden. 

Søk i postlister og møter

Innsyn i post fra tiden før 1. juni 2021: 

Send forespørsel til postmottak@lierne.kommune.no

Til toppen