Innsyn i postliste og møtekalender/dokumenter

Vår postliste og møtekalender er ikke en del av denne nettsiden. Av den grunn kan man ikke søke etter post via søkefunksjonen på nettsiden.

 

Offentlig tilgjengelige dokument kan du søke opp fra postlista. For å lese dokument trykker du på PDF-ikonet til høyre for dokumenttittel i oversikten du får opp. Dokumentene blir publisert to dager etter de ble registrert/journalført.  

Søk i postlister og møter


Innsyn i post fra tiden før 1. juni 2021: 

Send forespørsel til postmottak@lierne.kommune.no

 

Innsynsrett

Våre saksdokumenter er tilgjengelig for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi innsyn.

Leter du etter et offentlig dokument eller en postjournal? Dokument som etter lova er underlagt taushetsplikt, er unntatt offentlighet. Om innsynsrett i offentlige dokument, se Offentleglova kap. 2 og 3. og her: Rettleiar til offentleglova

Selv om informasjon i et dokument kan unntas fra offentligheten, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (offentlighetsloven § 11).

Send innsynsbegjæring

Innsynsbegjæring sendes til postmottak@lierne.kommune.no Dersom sendingen inneholder sensitiv informasjon anbefaler vi å benytte eDialog for sending av sensitiv post:

Send sikker digital post

Skal du sende brev eller e-post til kommunen?

Henvendelser som fører til saksbehandling kommer på kommunens offentlige postliste. Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen eller på nyhetene.

Skal du sende sensitive opplysninger til kommunen, bør disse sendes per brev eller ved å bruke eDialog for sikker, digital post inn til kommunen. Les mer om eDialog her  E-post er ikke en sikker forsendelsesmetode for sensitive opplysninger.