Høringer og kunngjøringer

På denne siden finner du oversikt over kunngjøringer og høringer (når vi  har aktuelle saker) fra Lierne kommune.

Godkjenning reguleringsplan for Sagbakken

Lierne kommune godkjenner reguleringsplan for Sagbakken, med planID 2023001, på eiendom med GNR 21 BNR 40 m.fl.

  1. Det startes arbeide med utredning av innspill om areal til fritidsbebyggelse på eiendom 21/1. Saken legges fram for formannskapet for vurdering om en revidering av planen skal sendes på høring.

Klagefrist er 10. oktober 2023.

Planbestemmelser - Vedtatt Kommunestyret 31.08.2023 (PDF, 115 kB)

Plankart - Vedtatt Kommunestyret 31.08.2023 (PDF, 2 MB)

Saksprotokoll - Kommunestyrets behandling av sak 40/2023 i møte den 31.08.2023 (PDF, 515 kB)