Høringer og kunngjøringer

På denne siden finner du oversikt over kunngjøringer og høringer (når vi  har aktuelle saker) fra Lierne kommune.

EIENDOMSSKATT 2024

Liste over utskrevet eiendomsskatt (PDF, 4 MB) for 2024 er utlagt til offentlig ettersyn i 6 uker på kommunens hjemmeside 
fra 13. februar 2024.

Det samme overeiendommer som er fritatt for eiendomsskatt (PDF, 114 kB) i medhold av eiendomsskattelovens § 7a (lag og foreninger med allmennyttig formål) og § 7b (bygninger med historisk verdi).

Eventuelle klager på skatteutskrivingen må være skriftlig og sendes Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli, innen 26. mars 2024.

Klagen kan også sendes på e-post til: postmottak@lierne.kommune.no

Dere finner mer informasjon om eiendomsskatt på kommunens hjemmeside

_________________________________________________________

Offentlig ettersyn/høring reguleringsplan Kvennhusmoan hyttefelt GNR 6 BNR 5

Forslag til revidert/oppgradert reguleringsplan for Kvennhusmoan hyttefelt. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist 28.3.2024.

Gjeldende plankart (PDF, 10 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 951 kB)

Planbestemmelser, utkast (PDF, 63 kB)

Plankart, forslag (PDF, 10 MB)

ROS-rapport (PDF, 541 kB)

Saksprotokoll - Formannskapets behandling av sak 2/2024 i møte den 06.02.2024 (PDF, 98 kB)