Snøscooter/Motorferdsel

Etter vedtak i Kommunestyret 10.02.2022, sak 8/2002, er Motorferdselsutvalget i Lierne lagt ned. Søknader behandles heretter administrativt.