Søknad om motorferdsel i utmark

Søk om motorferdsel i utmark

Klikk for stort bilde

Her kan du søke om kjøring i utmark i henhold til Lov om motorfersel i utmark og Motorferdselsforskriften.

Elektronisk søknadskjema 

Kommunale retningslinjer LIERNE (PDF, 211 kB) 

Kommunale retningslinjer RØYRVIK (PDF, 306 kB) 

Kommunale retningslinjer NAMSSKOGAN (PDF, 199 kB)

Skjema for legeerklæring (PDF, 2 MB)

 

OBS! OBS!

  • P.g.a. redusert stillingsprosent for motorferdsel bes det om at det søkes i god tid.
  • For effektiv saksbehandling bes det om at søknader fylles ut så godt som mulig.
  • Vær presis når dere skriver inn kjøreformål og hyttas gnr/bnr.
  • For samtlige søknader skal et godt og oversiktlig kart vedlegges som tydelig viser kjøreruta.
  • Søknader som gjelder til egen hytte behandles ikke i motorferdselsutvalget, de behandles administrativt.
Til toppen