Søk om motorferdsel i utmark

mmu

Her kan du søke om kjøring i utmark i henhold til Lov om motorfersel i utmark og Motorferdselsforskriften.

Motorferdsel sesongen 2023/24

Vi vet at det kommer mange søknader så vær ute i god tid slik at vi kan få behandlet den før sesongen starter for fullt. Nytt for i år er at du må logge deg på med MinID for å få levert søknaden.

Når det gjelder søknad om kjøring/transport ved særlig behov (f.eks. til leid hytte) som ikke kan dekkes på annen måte, gjelder samme innlogging, det vil si at søknad er personlig. Slik transport til leid hytte SKAL samordnes dersom det er flere som reiser samtidig, dette for å begrense antall dispensasjoner.

For øvrig oppfordres det til å  sette seg inn i retningslinjer for motorferdsel i Lierne kommune. 
Retningslinjer kan også fås tilsendt ved henvendelse.

Ved evt. ønske om hjelp med digitalt skjema, eller ønske om skjema i papirformat, kan vi kontaktes på 
telefon 74 34 34 00, eller ved personlig oppmøte.

Søknad om kjøring med snøskuter til leid hytte

Søknad om motorferdsel i utmark (øvrige) 

Kommunale retningslinjer LIERNE (PDF, 163 kB)

Kommunale retningslinjer RØYRVIK (PDF, 306 kB) 

Kommunale retningslinjer NAMSSKOGAN (PDF, 199 kB)

Skjema for legeerklæring (PDF, 2 MB)

Søknadsfrist for kjøring etter § 5: -  minimum 8 dager før du skal kjøre.
Gjelder snøskuterkjøring:

 • i ervervsmessig øyemed (leiekjøring).
 • for varig funksjonshemmede.
 • til egen hytte.
 • i utmarksnæring for fastboende.
 • for transport av ved.
 • i forbindelse med gruppeturer i regi av helse- og omsorgsinstitusjoner.

Søknader behandles fortløpende, administrativt for samtlige 3 kommuner.

 

Søknadsfrister for kjøring etter § 6 etter særlige behov i Røyrvik, Namsskogan og Lierne

Som gjelder:

 • snøskuterkjøring til leid hytte.
 • kjøring med ATV.
 • evt. andre særskilte behov.

 

Søknadsfrist Røyrvik: 14 dager før møte i Motorferdselsutvalget - Møtekalender
Søknader behandles i Motorferdselsutvalget.

Søknadsfrist Namsskogan: 14 dager før møte i Formannskapet - Møtekalender
Søknader behandles i Formannskapet.

Lierne: Søknader behandles fortløpende.

Når du søker:

 • For effektiv saksbehandling bes det om at søknader fylles ut så fullstendig som mulig.
 • Vær presis når dere skriver inn kjøreformål og hyttas gnr/bnr.
 • For samtlige søknader skal det vedlegges et godt og oversiktlig kart, som tydelig viser kjøreruta.