Søk om motorferdsel i utmark

Søk om motorferdsel i utmark

Her kan du søke om kjøring i utmark i henhold til Lov om motorfersel i utmark og Motorferdselsforskriften.

Elektronisk søknadskjema 

Kommunale retningslinjer LIERNE (PDF, 211 kB) 

Kommunale retningslinjer RØYRVIK (PDF, 306 kB) 

Kommunale retningslinjer NAMSSKOGAN (PDF, 199 kB)

Skjema for legeerklæring (PDF, 2 MB)

 

Søknadsfrist for kjøring etter § 5: -  8 dager før du skal kjøre.
Gjelder snøskuterkjøring:

 • i ervervsmessig øyemed (leiekjøring).
 • for varig funksjonshemmede.
 • til egen hytte.
 • i utmarksnæring for fastboende.
 • for transport av ved.
 • i forbindelse med gruppeturer i regi av helse- og omsorgsinstitusjoner.

Søknader behandles fortløpende, administrativt for samtlige 3 kommuner.

 

Søknadsfrister for kjøring etter § 6 særlige behov

Gjelder:

 • snøskuterkjøring til leid hytte.
 • kjøring med ATV.
 • evt. andre særskilte behov.

 

Søknadsfrist Lierne: 8 dager før du skal kjøre.
Søknader behandles administrativt.

Søknadsfrist Røyrvik: 14 dager før møte i Motorferdselsutvalget - Møtekalender
Søknader behandles i Motorferdselsutvalget.

Søknadsfrist Namsskogan: 14 dager før møte i Formannskapet - Møtekalender
Søknader behandles i Formannskapet.

 

Når du søker:

 • For effektiv saksbehandling bes det om at søknader fylles ut så fullstendig som mulig.
 • Vær presis når dere skriver inn kjøreformål og hyttas gnr/bnr.
 • For samtlige søknader skal det vedlegges et godt og oversiktlig kart, som tydelig viser kjøreruta.
Til toppen