Søk om motorferdsel i utmark

Her kan du søke om kjøring i utmark i henhold til Lov om motorfersel i utmark og Motorferdselsforskriften.

Motorferdsel sesongen 2023/24

Søknader om motorferdsel som gjelder fra og med neste vintersesong må sendes inn til høsten, etter 15. oktober 2023.

Retningslinjer og praksis for behandling av motorferdselssøknader må revideres av nytt kommunestyre, før søknader for 2023/24 blir behandlet.

Søknader som leveres tidligere enn 15. oktober vil ikke bli behandlet.

 

Elektronisk søknadskjema 

Kommunale retningslinjer LIERNE (PDF, 211 kB) 

Kommunale retningslinjer RØYRVIK (PDF, 306 kB) 

Kommunale retningslinjer NAMSSKOGAN (PDF, 199 kB)

Skjema for legeerklæring (PDF, 2 MB)

 

Søknadsfrist for kjøring etter § 5: -  8 dager før du skal kjøre.
Gjelder snøskuterkjøring:

 • i ervervsmessig øyemed (leiekjøring).
 • for varig funksjonshemmede.
 • til egen hytte.
 • i utmarksnæring for fastboende.
 • for transport av ved.
 • i forbindelse med gruppeturer i regi av helse- og omsorgsinstitusjoner.

Søknader behandles fortløpende, administrativt for samtlige 3 kommuner.

 

Søknadsfrister for kjøring etter § 6 særlige behov

Gjelder:

 • snøskuterkjøring til leid hytte.
 • kjøring med ATV.
 • evt. andre særskilte behov.

 

Søknadsfrist Lierne: 8 dager før du skal kjøre.
Søknader behandles administrativt.

Søknadsfrist Røyrvik: 14 dager før møte i Motorferdselsutvalget - Møtekalender
Søknader behandles i Motorferdselsutvalget.

Søknadsfrist Namsskogan: 14 dager før møte i Formannskapet - Møtekalender
Søknader behandles i Formannskapet.

 

Når du søker:

 • For effektiv saksbehandling bes det om at søknader fylles ut så fullstendig som mulig.
 • Vær presis når dere skriver inn kjøreformål og hyttas gnr/bnr.
 • For samtlige søknader skal det vedlegges et godt og oversiktlig kart, som tydelig viser kjøreruta.