Søke om helse- og omsorgstjenester

Søke om helse- og omsorgstjenester

Kommunen har ansvar for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Tjenesten gis etter individuelle behov. 

SØK om helse- og omsorgstjenester (PDF, 205 kB)

Til toppen