Søke om helse- og omsorgstjenester

Kommunen har ansvar for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Tjenesten gis etter individuelle behov. 

SØK OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER (PDF, 208 kB)