Demensomsorg

Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt.

Sykdomsforløpet hos personer som har demens kan variere.  Du kan lese mer om demens her

Aldring og helse har også god informasjon om demens i Veiviser om demens

Dagtilbud hjemmeboende

I tilknytning til Lierne Helsetun 2 etg. Tilbyr vi dagtilbud tilrettelagt for personer med hukommelsessvikt.

Om dagtilbudet:

I tilbudet har vi lagt vekt på at det ikke skal være for mange deltakere, og det er tett oppfølging av personalet. Fokus på aktiviteter som gir mestring, ut på tur og positive påfyll.

Kommunen tilbyr tjenesten hver torsdag fra 10-13. Tilbudet er gratis, du må betale for lunsj. Transport til helsetunet inngår ikke i tilbudet.

KONTAKT:

Leder Hjemmebaserte tjenester
Silje Nordal
Telefon: 97 72 17 39
E-post: silje.nordal@lierne.kommune.no

Hovednummer Hjemmebaserte tjenester: 41 41 53 40

 Vakttelefon Sørli: 48 21 24 30