Sende faktura til kommunen

E-faktura 

Er du leverandør som skal fakturere kommunen skal dette fortrinnsvis gjøres med e-faktura (EHF). 

Organisasjonsnummer: 972  417  963 
Organisasjonsnummer brukes som EHF-adresse. 

På elektronisk faktura ønskes det oppgitt referanse i henhold til bestiller for da vil fakturaen gå direkte til den som bestilt varen. 

Manuell fakturering 

Hvis du ikke har mulighet til å sende faktura elektronisk, kan faktura sendes per e-post eller post. 

Vi foretrekker å få faktura tilsendt på e-post for å spare miljøet for papirutskrifter. 

E-post :  
fakturamottak@lierne.kommune.no 

Post: 
Lierne kommune 
Fakturamottak 
Heggvollveien 6 
7882 Nordli