Fradeling og oppmåling

 

Zoom inn /søk opp ønsket eiendom, trykk i eiendommen. Trykk deretter EIENDOMSKART--> EIENDOM--> EIENDOMSINFO på høyresiden for å få tilgang til grunnbok