Praktisk bistand i hjemmet/hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til den som er avhengig av hjelp til dagliglivets gjøremål på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, alder, rusavhengighet eller andre årsaker.

Tjeneste tildeles etter behov i samråd med søker.

Hva kan hjemmehjelp være?

  • Dagliglivets gjøremål
  • Rengjøring
  • Klesvask

Tjenesten skal bidra til:

  • At du skal klare mest mulig på egen hånd
  • At du blir minst mulig avhengig av hjelp fra andre
  • Å forebygge forverring

Du må selv betale for hjemmehjelp. Betalingssatsene graderes etter sin husstands samlede inntekt ved siste skatteligning. Med husstand menes her de som har forsørgelsesplikt ovenfor hverandre.

Hvem kan få Hjemmehjelp:

Hvis du på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, alder, rusavhengighet eller andre grunner ikke greier dagliglivets gjøremål, kan du ha rett til hjemmehjelp.

All hjelp tildeles etter en individuell vurdering, og behovet vurderes fortløpende. Det skal tas utgangspunkt i din situasjon og hva du kan klare selv.

SØK OM HJEMMEHJELP (PDF, 208 kB)

KONTAKT:

Leder Hjemmebaserte tjenester
Silje Nordal
Telefon: 97 72 17 39
E-post: silje.nordal@lierne.kommune.no

Hovednummer Hjemmebaserte tjenester: 41 41 53 40
Vakttelefon Sørli: 48 21 24 30