Kommunale vannverk

Sandvika vannverk  Skjelbred vannverk Jule industri vannverk Jule boligfelt vannverk

I forbindelse med revidert drikkevannsforskrift i 2017, er det nå et krav til vannverkseiere om at alle abonnenter skal ha lett tilgang til informasjon om vannverkene de er tilkoblet. Abonnentene skal også kunne finne informasjon om kvaliteten på drikkevannet vannverkseier leverer.

Her inne kan dere klikke på det vannverket som dere er tilkoblet og finne nødvendig informasjon om vannverket og prøveresultater som tas av vannet.

Sentrale lenker:

Drikkevannsforskriften

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

Plan- og bygningsloven