Rekreasjonsløyper i Lierne

Åpne og stengte løyper er vist i kartet nedenfor:

(Løypene åpnes tidligst 1. januar, med unntak av Muru - Vargtjønnin som åpner tidligst 1. mars. Alle løyper stenges senest 5. mai, med unntak av løypene Muru- Vargtjønnin og Gjertsåsen- Blåfjellet som stenger 25. april)

Kjøp løypebevis Forskrift for rekreasjonsløypene Info om tilknytningsløyper

TEGNFORKLARING:

 

 

 

 

ÅPNE STORT KART

 

Sentrale regler for Rekreasjonsløypene:

Åpning og stenging av løypene:

- Åpning og stengning kunngjøres i kartet på DENNE SIDEN

- Det er ikke tillatt å kjøre i løypene mellom kl. 23.00- 06.00

 

Kjøretillatelse og gebyr:

- Gyldig løypebevis medbringes ved kjøring i ALLE løyper. Løypebeviset er personlig.

 

Bruk av løypene:

- Maksimal hastighet for løypenettet i Lierne kommune er 60 km/t.

- Farten skal tilpasses skilting og lokale forhold

- Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer

- Snøscooter har viktplikt for all annen ferdsel

- Ferdsel skjer på eget ansvar

- All ferdsel skal skje aktsomt og hensynsfullt. TA HENSYN!!

- Kjøring i isfiskeløyper (blå løype) skal medbringe gyldig fiskekort og fiskeutstyr, (i tillegg til løypebevis).

 

Det er ikke lov å avvike løypene mer enn 5 meter med unntak av:

- Rasting fra løype på land: maks 30 meter

- Rasting fra løype på islagt vann: maks 100 meter

Det er ikke tillatt med parallellkjøring på siden av løypene.