Rekreasjonsløyper i Lierne

NB: Det gjennomføres skogsdrift i Løvsjølia f.o.m 14. mars 2024. Det oppfordres til aktsomhet da hogstmaskiner vil krysse snøscooterløypa, og det må påregnes dype spor. Entreprenør vil sette opp skilt der løypa krysses.

Åpne og stengte løyper er vist i kartet nedenfor:

(Løypene åpnes tidligst 1. januar, med unntak av Muru - Vargtjønnin som åpner tidligst 1. mars. Alle løyper stenges senest 5. mai, med unntak av løypene Muru- Vargtjønnin og Gjertsåsen- Blåfjellet som stenger 25. april)

Kjøp løypebevis Forskrift for rekreasjonsløypene Info om tilknytningsløyper

TEGNFORKLARING:

 

 

 

 

ÅPNE STORT KART

 

Sentrale regler for Rekreasjonsløypene:

Åpning og stenging av løypene:

- Åpning og stengning kunngjøres i kartet på DENNE SIDEN

- Det er ikke tillatt å kjøre i løypene mellom kl. 23.00- 06.00

 

Kjøretillatelse og gebyr:

- Gyldig løypebevis må medbringes ved kjøring i ALLE løyper. Løypebeviset er personlig.

 

Bruk av løypene:

- Maksimal hastighet for løypenettet i Lierne kommune er 60 km/t.

- Farten skal tilpasses skilting og lokale forhold

- Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer

- Snøscooter har viktplikt for all annen ferdsel

- Ferdsel skjer på eget ansvar

- All ferdsel skal skje aktsomt og hensynsfullt. TA HENSYN!!

- Kjøring i isfiskeløyper (blå løype) skal medbringe gyldig fiskekort og fiskeutstyr, (i tillegg til løypebevis). Nordlikortet og Sørlikortet kan kjøpes på nett, og andre fiskekort kan kjøpes på utsalgsteder.

 

Det er ikke lov å avvike løypene mer enn 5 meter med unntak av:

- Rasting fra løype på land: maks 30 meter

- Rasting fra løype på islagt vann: maks 100 meter

Det er ikke tillatt med parallellkjøring på siden av løypene.