Tilknytningsløyper

Kommunen kan opprette "tilknytningsløyper" til rekreasjonsløypenettet for snøscooter. Dette kan være fra bolig- og hytteområder, eller fra næringsaktiviteter som utleie, overnatting, bevertning, tilknyttet snøscooterløypene.

SØKNADSFRIST ER 15. APRIL.

Søknad om tilknytningsløyper behandles etter disse RETNINGSLINJENE (PDF, 517 kB). Les igjennom dem før det eventuelt søkes.

Søknad:

  • Beskrivelse - hva er formålet med tilknytningen?
  • Kart på løypen
  • Samtykke fra grunneier(e) - SKJEMA (PDF, 297 kB)

Utdrag fra retningslinjene: Tilknytningsløyper til bolig- og hytteområder skal ikke være lengre enn 1 000 meter i luftlinje fra starten på tilknytningsløypa til koblingspunktet på "hovedløypa", og det må minimum være 5 enheter (boliger/hytter) som tilknyttes.

Søknad sendes til postmottak@lierne.kommune.no

 

Godkjente "tilknytningsløyper" er egentlig en vanlig rekreasjonsløype/snøscooterløype i tråd med Motorferdselforskriften § 4a. Alle løypene må utredes og legges ut på 6 ukers høring, og deretter vedtas politisk av kommunen.