Prosjekter som har søkt støtte og som er godkjent

Prosjekter som har søkt støtte og som er godkjent
 
ANSVARLIG PROSJEKT STØTTE ÅRSTALL
Blåfjell AS
Utvikling av Blåfjell AS
kr 1 779 200
2016
Lierne Kommune
Forprosjekt sommerjobb for skoleungdom
kr 120 000
2016
Lars Løfstrøm
Ytterdal Vestre/Innerdal Østre
kr 134 000
2016
Trønder Avisa AS
Forprosjekt Trespråklig avis for Vaajma-regionen
kr 100 000
2016
Drømmebakeriet AS
Kompetanseutvikling
kr 386 194
2016
Lierne Forbruk SA
Oppgradering av butikken
kr 100 000
2016
Lierne Viltforedling AS
Vekstprosjekt
kr 650 000
2016
Lierne Utvikling AS
Workshop merkevarebygging
kr 36 895
2016

Lierne Kommune

Bolyst Lierne
 
kr 50 000
 
2016
 
Lierne Nasjonalparksenter
 
Bring on the Bears
 
kr 285 000
 
2016
 
Li-vert`n AS
 
Utvikling av merkevareplattform
 
kr 224 450
 
2016
 
Sørli Bygg AS
 
Forstudie
 
kr 100 000
 
2016
 
Lierne Utvikling AS
 
Studieprogram Praktisk bedriftsledelse
 
kr 85 500
 
2015
 
Sentrumsalliansen
 
Førjulsmartna
 
kr 20 000
 

2015

Hellriders AS
 
Bedriftsutvikling
 
kr 100 000
 

2015

Lierne Tre AS
 
ISO-sertifisering
 
kr 137 500
 

2015

Lierne Tre AS
 
Hovedsikkerhetsvakt Jernbaneverket
 
kr 209 500
 

2015

Lierne Kommune

Støtte til utbygging av 4G-Ingulfsvann

kr 120 000 2015

Lierne Industribygg AS

Investering i infrastruktur på Jule industriområde kr 1 059 000 2015

Lierne Utvikling AS

SMB Utvikling forprosjekt kr 440 000 2015

Lierne Utvikling AS

Ringvirkningsanalyse jakt og fiske

kr 158 800

2015